کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  چهارشنبه ، 1 آذر ماه 1396جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی استان

     بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی استان با موضوع بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برگزار شد .


جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی استان با موضوع بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار  در مورخ 16/10/95 در محل دبیرخانه شورا برگزار گردید و مباحث ذیل مورد مذاکره قرار گرفت :

1- بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و مفاد آیین نامه اجرایی آن ، موضوع تصویب نامه شماره 7411/ت 49810هـ مورخ 28/1/95 هیات وزیران ازحیث تاثیر بر اجرای کامل حکم قانون

2- پیشنهادات اصلاحی شورا برای بهبود کارکرد آیین نامه مذبور 

3- بررسی اجرای حکم ماده 25 در سطح استان 

4- بررسی نمونه قراردادهای منعقده میان شرکتهای عرضه کننده برق ، گاز ، خدمات مخابرات با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی  از حیث پیش بینی وجه التزام قطع برق یا گازیا خدمات مخابرات 

5- بررسی موارد نقض حکم قانون  جهت ارائه در صحن شورای گفتگو 


در این پس از بحث و مذاکرات ، مشخص گردید که به استثنای شرکت مخابرات که در قرارداد های دیتا با اتکاء به بیمه مسئولیت مدنی(SLA) مکانیزم جبران خسارت برای کاربران صنعتی ، خدماتی  و حتی خانگی در قرارداد های مربوطه پیش بینی شده ، در قرارداهای  سایر شرکتها ی خدمات دهنده ( برق و گاز) وجه التزام و مکانیزم جبران خسارت در صورت قطعی( بدلیل بدهی ) پیش بینی نشده است  علیرغم  اینکه مطابق آئین نامه اجرائی  ماده 25  قانون  بهبود مستمر محیط کسب و کار  مصوب  هئیت وزیران  ( تبصره 1 ماده 2 ) ، وجه التزام جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارات  وارده به واحدهای تولیدی در صورت قطع خدمات باید در متن قرارداد باید پیش بینی شود  و مطابق  تبصره 4 آئین نامه مذکور در صورت در خواست واحد های تولیدی شرکت های ارائه دهنده خدمات موظفند قرادادهای جاری تامین خدمات را در چارچوب مفاد این آئین نامه اصلاح نمایند اما شرکتهای ( خدمات رسان برق و گاز) به دلیل  عدم وجود آئین نامه ، دستورالعمل  یا بخشنامه در این خصوص نمی توانند وجه التزام را اجرائی و رعایت کنند و واگذاری انشعاب برق و قرارداد مربوطه بر اساس آئین نامه تکمیلی  تعرفه های برق که این آئین نامه نیز بر اساس مواد 7 و 9 قانون برق ایران تنظیم شده اعمال می گردد و ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب و کار  و آئین نامه اجرائی آن در خصوص رعایت  وجه التزام در قرارداد های واگذاری  انشعاب برق  عمل نشده است .

در  2-3 ماه پر مصرف سال صنایعی که خود تولید برق دارند و مصرف برق خود از شبکه را کاهش یا قطع می کنند سیاستهای تشویقی در نظر گرفته شده اما برای سایر صنایع این چنین نیست .

طبق ماده 5 آئین نامه اجرائی فوق الذکر  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشور همه ساله  اعتبار  لازم برای جبران  خسارت شرکت های ارائه دهنده خدمات ناشی از تصیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحد های  تولیدی را در لوایح بودجه سالانه باید پیش بینی نماید . 

شرکت گاز ، در قراردادهای خود وجه التزام را پیش بینی ننموده ، اما جبران خسارات قطعی گاز به دلیل  بدهی را از طریق  بیمه به عهده خود مشتری گذاشته است .

پس از بحث  و تبادل نظر نمایندگان اتاق بازرگانی ، استانداری و شرکتهای خدمات رسان برق ، گاز، مخابرات با توجه به اینکه در قراردادهای شرکت های توزیع برق و گاز  وجه التزام قطعی برق و گاز ( ناشی از بدهی) پیش بینی نشده و اصولا" طبق مفاد ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه اجرائی آن ( تصویب نامه شماره 7411/ت49810ه مورخ 28/1/95 هیات وزیران) می بایست وجه التزام به شرکت های خدمت رسان  جهت پیش بینی در قرارداد ها ابلاغ شود مقدر گردید موضوع در صحن شورای گفتگوی استان مطرح و درخواست اجرائی شدن ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار از طریق شورای گفتگوی مرکز پی گیری گردد.( دوشنبه 20 دي 95 )

[ بازگشت ]